1000
VII JORNADES D’ARTTERÀPIA EN SALUT, EDUCACIÓ I COMUNITAT 2015

Les Jornades inaugurals van tenir lloc els dies 8 i 9 de maig amb la presència de la Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Sra. Núria Carrera i Comes, de la Regidora de l'Ajuntament de Barcelona, la Il.lma Sra. Irma Rognoni Viader i del President de la Diputació de Barcelona, i el Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras. Després les Jornades es van desenvolupant en diverses seus (vegeu programa)fins a la seva cloenda oficial a Olot el dia 6 de juny amb la presència de la Consellera d'Ensenyament, la Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver (vegeu programa).

GREFART organitza aquestes Jornades per setè any consecutiu amb l'objectiu de donar a conèixer què és l'Artteràpia i què pot oferir als diferents col·lectius de professionals en el camp de la Sanitat, de l'Educació i del treball Social i Comunitari.
L’Artteràpia treballa integralment amb la persona, amb la seva singularitat. No importa les dificultats que pugui tenir. És la persona i no el seu símptoma o circumstància vital (edat, condició social i econòmica, origen, cultura, etc.) la que troba cabuda i sosteniment en el marc artterapèutic en la recerca de les seves capacitats, de les seves potencialitats. Les dificultats emocionals, de conducta i d’aprenentatge, les necessitats especials, les situacions de violència i de desestructuració familiar, la immigració i la integració social, les dependències a tòxics, a les pantalles. Les dificultats en la salut, siguin d’origen psicosomàtic o hereditari, els processos terminals de l’existència... En tota circumstància trobem a la persona amb les seves capacitats per viure dignament i de manera creadora la seva existència.

L’Artteràpia té per objecte la integració emocional en la persona mitjançant l’actualització de les seves capacitats creadores. Disposa un treball caracteritzat per les produccions desenvolupades en medis i materials artístics i pels procesos de comunicacció i el vincle.. D'això se'n deriven beneficis en àrees vitals de l'humana experiència com la salut i la salut mental, l'educació, la integració social i comunitària i el desenvolupament del potencial humà.Miquel Izuel
Comissari de les Jornades

PATROCINI:

COL.LABORADORS:


LES VII JORNADES D'ARTTERÀPIA EN SALUT, EDUCACIÓ i COMUNITAT DEL 8 i 9 DE MAIG SÓN UNA ACTIVITAT RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT - GENERALITAT DE CATALUNYA